Step 1: Vandprøve

Hvis du er i tvivl om, hvilket filter, som du skal anvende, er det vigtigt at fået foretaget en vandprøve. 

Indeholder alle de analyser som kræves iflg. bilag 3, ”Forenklet kontrol” i gældende drikkevandsbekendtgørelse, BEK nr 1068 af 23/08/2018.  

Prøvetagning indenfor: 3-4 uger.  

Laboratoriets svartid: 10 arbejdsdage 

Laboratoriets svartid: 10 arbejdsdage 

Forenklet kontrol (inkl. prøvetagning) 

  • Prøvens farve, visuel
  • Prøvens klarhed, visuel
  • Prøvens lugt
  • Ledningsevne
  • pH
  • Nitrat
  • Arsen
  • Coliforme bakterier
  • E. Coli
  • Kimtal ved 22 gr. C

Kontakt Aquagruppen og få oplyst, hvad din vandprøve koster her: 

Telefon: 88443377 

Email: Info@aquagruppen.dk 

Kontakt os

Tel: 88 44 33 77
E-mail: info@aguagruppen.dk
Krogsbøllevej 95,
5450 Otterup, Fyn

AncoraThemes © 2018. All rights reserved.